Arhive oznaka: Jugoslavija

Ivica Račan 70-tih i 80-tih godina 20.st.

O Hrvatskoj i svijetu 70-tih i 80-tih godina 20. st. i Ivici Račanu. Nastavi čitati

Objavljeno u Politika i ideologija, Povijest | Označeno sa , , , , , | Ostavi komentar

Srkulj: Hrvatska povijest u 19 karata 2. dio

Ova galerija sadrži 9 fotografija.

Karte potječu iz Stjepan Srkulj, Hrvatska povijest u devetnaest karata, Zagreb 1937.

Više Galerija | Označeno sa , , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavi komentar

Karte prijedloga razgraničenja između Jugoslavije i Italije poslije 2. svjetskog rata

Ova galerija sadrži 22 fotografije.

Izvor “Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federatvine Republike Jugoslavije” (1945. I-II, 1946.), Beograd 1984.     Francuska linija 2. dio

Više Galerija | Označeno sa , , , , , , , , , , | Ostavi komentar

Izvori vezani za ujedinjenje monarhističke Jugoslavije

Izvori vezani za ujedinjenje monarhističke Jugoslavije (Krfska deklaracija; Proglašenje Države SHS; Ženevska deklaracija; Zapisnik Ženevske konferencije; Naputak Narodnog vijeća SHS za ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom; Adresa delegacije Narodnog vijeća SHS regentu Aleksandru i njegov odgovor).

Objavljeno u Povijest | Označeno sa , , , , , , | Ostavi komentar

Izvori vezani za pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu

Izvori vezani za pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu (Protokol o pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu; Trojni pakt između Njemačke, Italije i Japana; Ribentroppove note upućene predsjedniku jugoslavenske vlade Dragiši Cvetkoviću; Zapisnik o razgovoru Hitlera i Cvetkovića povodom pristupanja Trojnom paktu). … Nastavi čitati

Objavljeno u Povijest | Označeno sa , , , | Ostavi komentar

Uspostava komunističke vlasti – AVNOJ i proglašanje Jugoslavije republikom

Ova galerija sadrži 11 fotografija.

Prema Pet godina narodna države , Beograd 1948., Narodna vlada hrvatske formirana u gradu Splitu, Split (?), 1945.

Više Galerija | Označeno sa , , , , , , , , , , , , , , , | Ostavi komentar