Biblioteka

Povijesne knjige i ostala djela iz područja društvenih i humanističkih znanosti.

Marin Knezović, Socijaldemokracija

N. Z. Bjelovučić, Crvena Hrvatska i Dubrovnik

Rudolf Horvat, Povijest Hrvatske, knjiga 1., od najstarijeg doba do g. 1657.

Rudolf Horvat, Pripovijesti iz hrvatske povijesti

Slavko Ježić, Život i rad Frana Krste Frankopana s izborom iz njegovih djela

Vjekoslav Klaić, Život i djela Pavla Rittera Vitezovića

Vjekoslav Klaić, Crtice iz hrvatske prošlosti

Josip barun Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od godine 1848.

Marko Perojević, Petar Kružić, kapetan i knez grada Klisa

Ferdo Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba

Ferdo Šišić, Hrvatska povijest, treći dio

Ferdo Šišić, Kvaternik (Rakovička buna)

Ferdo Šišić, Pregled povijesti hrvatskoga naroda

Emilij Laszowski, Gorski Kotar i Vinodol

Bare Poparić, Povijest senjskih uskoka

Stjepan Srkulj, Izvori za povijest 1. dio

Stjepan Srkulj: Izvori za hrvatsku povijest 4. dio,

Tade Smičiklas, Život i djela Dra. Franje Račkoga

Victor Duruy, Poviest grčka

Kerubin Šegvić, Toma Splićanin, državnik i pisac 1200. – 1268.