Biblioteka

Antikvarne povijesne knjige i ostala djela iz područja društvenih i humanističkih znanosti.

B
Janko Barle, Povjest župa i crkava zagrebačkih, I. Župa sv. Marka, Zagreb 1896.
N. Z. Bjelovučić, Crvena Hrvatska i Dubrovnik
Vladimir Brusić, Otok Rab geografski, historijski i umjetnički pregled (archive.org)
Franjo Bučar, Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije (archive.org)

C
Božo Cvjetković, Uvod u povijest Dubrovačke republike (archive.org)

D
Diplomatički zbornik Kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (DiZbi.HAZU)
Victor Duruy, Poviest grčka

H
Josip Horvat, Lijepa naša, Rukovet zapisaka o našim najljepšim krajevima (archive.org)
Rudolf Horvat, Na bedemima stare Hrvatske, Omladinska knjižnica Matice Hrvatske, Zagreb 1941.
Rudolf Horvat, Povijest Hrvatske, knjiga 1., od najstarijeg doba do g. 1657.
Rudolf Horvat, Pripovijesti iz hrvatske povijesti 
Rudolf Horvat, Zagreb, povijest hrvatskoga glavnog grada (archive.org)

J
Slavko Ježić, Život i rad Frana Krste Frankopana s izborom iz njegovih djela

K

Ljubo Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti (knjižnica FOI)
Julije Kempf, Od Save do Adrije Bosnom i Hercegovinom
Vjekoslav Klaić, Bribirski knezovi od plemena Šubića do god. 1347 (archive.org)
Vjekoslav Klaić, Crtice iz hrvatske prošlosti
Vjekoslav Klaić, Krčki knezovi Frankapani (archive.org)
Vjekoslav Klaić, Poviest Bosne do propasti kraljevstva (archive.org)
Vjekoslav Klaić, Pripoviesti iz hrvatske poviesti (archive.org)
Vjekoslav Klaić, Slike iz slavenske povjesti (archive.org)
Vjekoslav Klaić, Život i djela Pavla Rittera Vitezovića
Marin Knezović, Preporodna Hrvatska i Bosna i Hercegovina od 1830. – 1849.
Marin Knezović, Socijaldemokracija

L
Emilij Laszowski, Gorski Kotar i Vinodol
Emilij Laszowski, Plemenita općina Turopolje, zemljopis, narodopis i povjesni prijegled 1. dio (archive.org)
Emilij Laszowski, Janko Barle, Velimir Deželić, Milan Šenoa , “Povijest plemenite općine Turopolja nekoć Zagrebačko polje zvane, svezak III., Prosvjetni rad“, Zagreb 1924.
Emilij Laszowski, Janko Barle, Velimir Deželić, Milan Šenoa , “Povijest plemenite općine Turopolja nekoć Zagrebačko polje zvane, svezak I.“, Zagreb 1910. (archive.org)
Emilij Laszowski, Povjesni spomenici plem. općine Turopolja nekoć “Zagrebačko polje” zvane 4. dio
Emilij Laszowski, Progon Vještica u Turopolju (archive.org)

M
Dr. Gavro Manojlović, Povijest starog Orijenta
Mihovil Mandić, Povijest okupacije Bosne i Hercegovine (archive.org)
Monumenta ragusina (DiZbi.HAZU)
Monumenta historiam Uscocchorum (DiZbi.HAZU)

N
Milutin Nehajev, Rakovica, o 60. godišnjici smrti Eugena Kvaternika (archive.org)
Josip barun Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od godine 1848.
Narodna vlada Hrvatske, formirana u gradu Splitu dana 14. travnja 1945., Državno nakladno poduzeće Hrvatske, 1945.
Natko Nodilo, Historija srednjega vijeka za narod Hrvatski i Srpski, 1. sveska (archive.org)
Natko Nodilo,  Historija srednjega vijeka za narod Hrvatski i Srpski, 2. sveska (archive.org)
Natko Nodilo, Historija srednjega vijeka za narod Hrvatski i Srpski, knjiga III. (archive.org)

P
Marko Perojević, Petar Kružić, kapetan i knez grada Klisa
Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog (DiZbi.HAZU)
Ivan Pivčević, Povijest Poljica (archive.org)
Bare Poparić, Povijest senjskih uskoka
Bare Poparić, Tužna povijest Hercegove zemlje (archive.org)
Bare Poparić, O pomorskoj sili Hrvata u doba narodnih vladara (archive.org)
Milan Prelog, Povijest Bosne od najstarijih vremena do propasti kraljevstva (archive.org)

R
Svetozar Rititg, Povijest i pravo Slovenštine: u crkvenom bogoslužju sa osobitm obzirom na Hrvatsku (archive.org)

S
Sabor u Topuskom, Treće zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske
Charles Seignobos, Historija suvremene civilizacije
Tade Smičiklas, Dvijestogodišnjica oslobodjenja Slavonije (archive.org)
Tade Smičiklas, Život i djela Dra. Franje Račkoga
Tade Smičiklas, Život i djela Vjekoslava Babukića (archive.org)
Tade Smičiklas, Poviest hrvatska, dio drugi (archive.org)
Stjepan Srkulj, Izvori za povijest 1. dio
Stjepan Srkulj, Izvori za hrvatsku povijest 4. dio,
Stjepan Srkulj, Povijest Hrvata, Srba i Slovenaca, Zagreb 1921.
Stjepan Srkulj, Povijest starog vijeka za V. razred srednjih učilišta (archive.org)
Ante Starčević, Izabrani spisi (priredio Blaž Jurišić), Zagreb 1943.
Splitski spomenici (DiZbi.HAZU)
Spomenici hrvatske Krajine (DiZbi.HAZU)

Š
Kerubin Šegvić, Toma Splićanin, državnik i pisac 1200. – 1268.
Kerubin Šegvić, Prvo progonstvo Eugena Kvaternika (archive.org)
Ferdo Šišić, Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića (1102-1301) Prvi dio (1102-1205) od Kolomana do Ladislava III (archive.org)
Ferdo Šišić, The fraud of Rijeka(Fiume) (archive.org)
Ferdo Šišić, Herceg-Bosna prigodom aneksije: geografsko-etnografsko-historička i državopravna razmatranja (archive.org)
Ferdo Šišić, Hrvatska povijest, drugi dio (archive.org)
Ferdo Šišić, Hrvatska povijest, treći dio
Ferdo Šišić, Franjo barun Trenk i njegovi panduri: istorička resprava (archive.org)
Ferdo Šišić, Kako je došlo do okupacije, a onda do aneksije Bosne i Hercegovine (1878. odnosno 1908.), Diplomatska strana njihova o šezdeset i tridesetgodišnjici događaja, Matica Hrvatska, Zagreb 1938.
Ferdo Šišić, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara sa 280 slika i 3 karte u bojama, Zagreb 1925.
Ferdo Šišić, Kvaternik (Rakovička buna)
Ferdo Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba
Ferdo Šišić, Pregled povijesti hrvatskoga naroda 
Ferdo Šišić, The Yougoslavic littoral on the Adriatic Sea (archive.org)

T
Ivan Krstitelj Tkalčić, Monumenta historica civitatis Zagrabiae. Povijesni spomenici grada Zagreba (archive.org)

Ž

Viktor Živić, Hrvati u Kranjskoj, Zagreb 1939.
Viktor Živić, Na pragu hrvatskog orijenta, Zagreb 1937.