Biblioteka

Povijesne knjige i ostala djela iz područja društvenih i humanističkih znanosti.

B
N. Z. Bjelovučić, Crvena Hrvatska i Dubrovnik

D
Victor Duruy, Poviest grčka

H
Rudolf Horvat, Povijest Hrvatske, knjiga 1., od najstarijeg doba do g. 1657.
Rudolf Horvat, Pripovijesti iz hrvatske povijesti

J
Slavko Ježić, Život i rad Frana Krste Frankopana s izborom iz njegovih djela

K
Vjekoslav Klaić, Život i djela Pavla Rittera Vitezovića
Vjekoslav Klaić, Crtice iz hrvatske prošlosti
Marin Knezović, Socijaldemokracija

L
Emilij Laszowski, Gorski Kotar i Vinodol

N
Josip barun Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od godine 1848.
Narodna vlada Hrvatske, formirana u gradu Splitu dana 14. travnja 1945., Državno nakladno poduzeće Hrvatske, 1945.

P
Marko Perojević, Petar Kružić, kapetan i knez grada Klisa
Bare Poparić, Povijest senjskih uskoka

S
Sabor u Topuskom, Treće zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske
Tade Smičiklas, Život i djela Dra. Franje Račkoga
Stjepan Srkulj, Izvori za povijest 1. dio
Stjepan Srkulj: Izvori za hrvatsku povijest 4. dio,

Š
Kerubin Šegvić, Toma Splićanin, državnik i pisac 1200. – 1268.
Ferdo Šišić, Hrvatska povijest, treći dio
Ferdo Šišić, Kvaternik (Rakovička buna)
Ferdo Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba
Ferdo Šišić, Pregled povijesti hrvatskoga naroda